Ticket #4 (new task)

Opened 6 years ago

Microsoft officepakket Professional Plus 2010 activeren

Reported by: msol Owned by: msol
Priority: minor Milestone:
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:
Geblokkeerd door: Blokkeert:
Locatie: tbl Team: tbl-algemeen

Description

Het microsoft Office pakket vraagt om de installatie te activeren. (Word, Exel, PPoint).
Dit is te omzeilen maar er staat in een melding dat na 11 dagen de licentie van het product verloopt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.